Privacy- en cookieverklaring

opslaan privacy- en cookieverklaring

Via de website www.vitatheek.nl van Vitatheek, een handelsnaam van Homeopathie Regentesse B.V. (hierna: “Vitatheek”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vitatheek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op  28 april 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van artikelen, laat uw bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Met een account heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief bij het aanmaken van het account, bij het plaatsen van een bestelling of door gebruik te maken van de module op de website. Tot slot is het mogelijk om een review van een bepaald product op de website achter te laten. Onder de personen die een review achterlaten verloten wij winkeltegoed en actiecodes.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling via de website):

NAW-gegevens;
geslacht;
e-mailadres;
bedrijfsnaam;
telefoonnummer;
IP-adres;
betaalgegevens;
aankoopgeschiedenis;
klantnummer;
inloggegevens.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
het verlenen van toegang tot uw account;
het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van interesses en aankoopgeschiedenis;
het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content op de website op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis;
het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen en acties;
het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten en producten aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Reviews

Over onze website en/of onze producten verzamelen we gebruikersbeoordelingen (reviews). Wij doen dit om onze service aan u als klant en toekomstige klanten te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hierbij uw gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.
Na een aankoop sturen wij u eenmalig een uitnodiging per email voor een beoordeling van onze winkel of een beoordeling van een, door u in onze winkel gekocht, product.
Voor het genereren van winkelbeoordelingen werken wij samen met het bedrijf Kioyh (https://www.kiyoh.nl/), wij stellen uw voornaam, achternaam en email adres aan deze partner ter beschikking voor het sturen van een uitnodiging tot beoordeling van onze winkel. Kioyh zorgt dat uw gegevens veilig worden behandeld. https://www.kiyoh.nl/disclaimer.html
In alle uitnodiging-mails die worden gestuurd staat altijd een opt-out opgenomen die u de gelegenheid geeft zich af te melden voor het ontvangen van dit type emails.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden uw betaalgegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de betaalprovider die u kiest tijdens het betaalproces, bij het kopen van een artikel. Ook worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdienst PostNL die uw bestelling aflevert en/of aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt: zie tabel verderop in deze tekst

Wij gebruiken genoemde cookies voor de volgende doeleinden:

het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
het optimaliseren van onze diensten;
het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.
marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Profilering

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Op basis hiervan kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@vitatheek.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 070-4271300.

opslaan privacy- en cookieverklaring