Naar boven
Paracetamol 1000Mg Av Healthypharm

Paracetamol 1000Mg Av Healthypharm

Art.nr:
900104
Merk:
2,59
  2-5 werkdagen
In winkelwagen
Toevoegen aan favorieten
Dit is een receptvrij geneesmiddel.
Advies nodig? Mail of bel ons!.
Lees voor uw aankoop de informatie geheel door.
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Meer over online aanbieder medicijnen.

Altijd voordeel bij Vitatheek

  • Altijd tot 40% korting
  • Gratis verzending vanaf € 30
  • Ruim 65.000 producten

Omschrijving

Paracetamol HTP zetpil 1000 mg, zetpillen
paracetamol 1000mg per zetpil


1. WAT IS PARACETAMOL HTP ZETPIL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep
Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel
Paracetamol wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
In geval van:
 Lever- of nierfunctiestoornissen
 Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 Syndroom van Gilbert
 Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 Hemolytische anemie
 Uitdroging
 Chronische ondervoeding
 Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

Volwassenen
Bij overmatig, langdurig alcoholgebruik (chronisch alcoholisme) dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 2 zetpillen paracetamol HTP 1000 mg of 4 zetpillen paracetamol HTP 500 mg).
Kinderen
Tijdens gebruik van paracetamol geen alcoholhoudende dranken gebruiken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Paracetamol HTP zetpil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden.
Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met:
 Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 Bepaalde antidepressiva
 Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 Chlooramfenicol (een antibioticum)
 Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 Salicylamide (een pijnstiller)
 Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)
Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen ervaring met langdurig gebruik tijdens de borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid, het reactievermogen of het vermogen om machines te bedienen.

Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Productnummer: 900104