Naar boven

Hg X Mieren Spray

Art.nr:
794285
Merk:
HG
10,99 9,89
  2-5 werkdagen
Dit product is momenteel niet op voorraad.
Houd mij op de hoogte Toevoegen aan favorieten

Altijd voordeel bij Vitatheek

  • Altijd tot 40% korting
  • Gratis verzending vanaf € 35
  • Ruim 65.000 producten

Omschrijving

HG X spray tegen mieren - Biocide 12912N

- 4 tot 6 weken werkzaam
- vlekvrij

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren
in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact
met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en
planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is
uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik

Samenstelling
Werkzame stoffen en gehalte:
Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Gebruik
Goed schudden voor gebruik.
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere
plaatsen waar mieren zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen
waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.
Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.
Kruipende insecten (zoals mieren):
Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.
Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een
goede werking tegen de mieren is een zekere werkingsduur gewenst.
Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel
mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden

Bijzondere gevaren
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen
aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Overige informatie
Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge
plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig
beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt
geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Ruimten waarin
de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.Productnummer: 794285