Naar boven
Primatour

Primatour

Art.nr:
623715
Merk:
3,95
  2-5 werkdagen
In winkelwagen
Toevoegen aan favorieten
Dit is een receptvrij geneesmiddel.
Advies nodig? Mail of bel ons!.
Lees voor uw aankoop de informatie geheel door.
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Meer over online aanbieder medicijnen.

Altijd voordeel bij Vitatheek

  • Altijd tot 40% korting
  • Gratis verzending vanaf € 30
  • Ruim 65.000 producten

Omschrijving

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Primatour bevat een combinatie van twee werkzame stoffen, een kort- en langwerkend antihistaminicum. Beide stoffen zijn werkzaam tegen bewegingsziekte. De werking van Primatour begint na ongeveer 1 uur.
U kunt Primatour gebruiken ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en luchtziekte.

De werkzame stoffen in dit middel zijn cinnarizine en chloorcyclizinehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, menthol, polyvinylpyrrolidon 25, natriumsaccharose, colloïdaal silicium, talk, chinolinegeel (E 104).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
– U bent allergisch voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (antihistaminica)
– U heeft de ziekte van Parkinson of heeft last heeft van parkinsonachtige verschijnselen zoals spierspannings- en houdingsveranderingen en onwillekeurige bewegingen
– U heeft last van een bepaalde vorm van glaucoom (verhoogde oogboldruk, kamerhoekblokglaucoom).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
– U heeft een verhoogde oogboldruk of groene staar (glaucoom)
– U heeft een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm (pylorusstenose)
– Uw nieren of lever werken minder goed.
– U heeft prostaatklachten (prostaathypertrofie)
– U heeft last van aanvallen van benauwdheid, die vaak gepaard gaan met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale)
– U lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
– U heeft een verhoogde bloeddruk (hypertensie)
– U lijdt aan een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)
– Uw hart werkt minder goed (hartfalen)
– Bij ouderen en vrouwen, omdat deze groepen gevoeliger zijn voor cinnarizine, waardoor bepaalde bijwerkingen vaker optreden. Dit is vooral gezien bij doseringen van meer dan 150 mg cinnarizine per dag. De dosering dient dan verlaagd te worden. Bij aanhouding van de bijwerking moet het gebruik van Primatour worden gestopt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Primatour nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
– kalmerende middelen (sedativa)
– alcohol
– geneesmiddelen die angst of onrust verminderen (anxiolytica)
– geneesmiddelen die een psychose (het horen of zien van dingen die er niet zijn, waangedachtes, ongewone achterdocht en teruggetrokken gedrag) tegengaan (antipsychotica)
– bepaalde pijnstillers (opioïden)
– geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica).

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het mogelijk versuffend effect van Primatour daardoor kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Primatour mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Primatour kan sufheid, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken en daardoor het coördinatievermogen en reactievermogen verminderen. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Primatour bevat de hulpstoffen lactose en sucrose
Dit geneesmiddel bevat ongeveer 125 mg lactose en 1 mg sucrose per tablet. Als u de aangegeven dosering opvolgt is de maximale dagdosis 375 mg lactose en 3 mg sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiterProductnummer: 623715