Deze maand: Extra lage verzendkosten
  • Altijd 10-25% korting
  • Ruim 65.000 artikelen
  • Lage verzendkosten
  • Bezorging door PostNL

Leveringsvoorwaarden

Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden/aangegaan op www.vitatheek.nl

1. Prijzen en kortingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De kortingen (10-25%) worden in mindering gebracht nadat u uw gegevens heeft ingevuld, maar voordat u in de betaalprocedure komt. Nadat u de artikelen hebt afgerekend, krijgt u op uw scherm een bevestiging van de bestelling. Vitatheek stuurt ook nog een bevestiging per e-mail met het ordernummer. Bewaar dit zorgvuldig, zodat uw bestelling bij eventuele vragen gemakkelijk getraceerd kan worden.

2. Betaling

Vitatheek levert een bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. U kunt onder andere betalen door middel van overboeking, eenmalige machtiging, iDeal, Mastercard of Visa.
Voor de afhandeling van het internet betalingsverkeer werkt Vitatheek samen met docdata payments. Docdata payments zorgt voor de veilige financiële afhandeling van alle bestellingen. De betaling voor uw order betaalt u via docdata payments aan Vitatheek. Hier merkt u zelf verder niets van. Op de betalingsopdrachten zijn de algemene voorwaarden van docdata payments van toepassing.
U kunt uw creditcardgegevens veilig invoeren. Docdata payments zorgt samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Docdata payments zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen door het gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet om uw gegevens te beschermen. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle gegevens - inclusief naam, adres en creditcardgegevens - gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. Wanneer een betaling is voldaan en levering heeft plaatsgevonden en de betaling op een later moment gestorneerd wordt, blijft de betalingsverplichting van kracht.
Een geweigerde eenmalige machtiging wordt middels een aanmaning per e-mail kenbaar gemaakt. In deze e-mail, afkomstig van docdata payments, worden alle gegevens verstrekt die nodig zijn om het totaalbedrag per overboeking te voldoen. Indien een betaling na levering niet binnen 14 dagen door Vitatheek wordt ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven ter incasso. Alle hiermee gemoeide administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.

3. Verzending & Levering

De portokosten voor Nederland en de overige bestemmingen vindt u hier.

Vitatheek streeft ernaar een bestelling binnen 2-7 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Vitatheek verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail, fax of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. Vitatheek zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vitatheek de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4. Retournering

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Vitatheek te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Vitatheek zal na ontvangst van de retourzending, binnen dertig (30) werkdagen het factuurbedrag restitueren indien aan genoemde voorwaarden is voldaan.

5. Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Vitatheek is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.
Vitatheek is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling. Vitatheek is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.

6. Privacy

Vitatheek behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens worden opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door Vitatheek. Indien geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail, post of fax) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.

7. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Vitatheek te allen tijde worden gewijzigd.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Als u vragen heeft waarop u in deze Algemene Voorwaarden niet het antwoord kunt vinden, e-mail dan gerust naar Vitatheek: info@vitatheek.nl.